Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:

Informacija vartotojams

UAB „Birštono šiluma” informuoja, kad 2024 m. vasario 8 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TSE-005 nuo 2024 m. kovo 1 d. nustatytas koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis tretiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams.

Pagal nuo š. m. kovo 1 d. įsigaliojusias šilumos kainos dedamąsias, sąskaitos vartotojams bus išrašomos už 2024 m. balandžio mėn. ir sekančius.

Informacija dėl galimybės atsiskaityti SAVITARNOJE

Gerbiami Vartotojai, primename, kad nuo 2024 m. vasario 12 d. už UAB „Birštono šiluma” paslaugas galite atsiskaityti ir deklaruoti karšto vandens skaitiklių parodymus  savitarnos svetainėje, kurią rasite mūsų svetainėje „https://birstonosiluma.lt” skiltyje „Vartotojams” -> „Savitarna

 

Pranešimas

2023 m. spalio mėnesį bendrovėje UAB „Birštono šiluma“ buvo diegiama nauja atsiskaitymo su klientais bilingo programa, dėl ko vėlavome pateikti mokėjimo pranešimus už 2023 metų spalio mėnesį. 

            Labai prašome gyventojų peržiūrėti pateiktus mokėjimo pranešimus, ir jei pastebėsite netikslumų prašome mus informuoti tel. +37065805;+37065802; +370 60650907; +370687 353 11.

 

Atsiprašome už patirtus nepatogumus

 

UAB „Birštono šiluma“ administracija

Informacija

Informuojame, kad UAB „Birštono šiluma“ sąskaitas galite apmokėti Ignitis savitarnos platformoje Savitarna – Ignitis.

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO RIBOJIMO

Informuojame , kad dėl šilumos tinklų remonto darbų Birštono m. nuo š.m. rugsėjo 26 d. 15.00 val. iki š.m. rugsėjo 29 d. 17.00 val. nebus tiekiama šilumos energija žemiau išvadintiems pastatams,  dėl ko vartotojai neturės karšto vandens:

 

 

Algirdo g. 22;17,

Kęstučio g. 1A;1B;1C;3;5;9,

Pušyno g. 5;9;11;13;15,

Jaunimo g.8,

S.Dariaus ir S.Girėno g. 24.

Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

Smulkesnė informacija teikiama telefonais: +370 319 65802 ,+370 655 71222.

 

UAB „Birštono šiluma“ administracija

Nustatytos šilumos kainų dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams

Vadovaujantis Lietuvos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir 11 dalimis ir Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, UAB „Birštono šiluma“ perskaičiavo šilumos kainos dedamąsias.

 

Perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios patvirtintos Birštono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TSE-41 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ ir įsigalioja 2023 m. kovo 1 d.

 

Pagal nuo 2023 m. kovo 1 d. įsigaliojusias šilumos kainos dedamąsias, sąskaitos vartotojams bus išrašomos už 2023 m. balandžio mėn. ir sekančius.

Informacija apie UAB „Birštono šiluma“ taikomą šilumos kainą bei sąskaitos už šildymą dydį lemiančius veiksnius

Šilumos kainos sandara

 

UAB „Birštono šiluma“ (toliau – bendrovė) taikoma šilumos bazinė kaina, susidedanti iš pastovios ir kintamosios dalių, yra apskaičiuojama vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) patvirtinta Šilumos kainos nustatymo metodika.

Pastovi dedamoji kainos dalis – tai tokios sąnaudos, kurias bendrovė patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro personalo, nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, kitos sąnaudos ir investicijų grąža. Pastovią kainos dedamąją bendrovei trejų metų laikotarpiui nustato VERT.

Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, elektros energijos ir vandens technologinės sąnaudos. Kintamoji kainos dedamoji kinta kiekvieną mėnesį priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio bei kuro kainos. Šilumos kainos kintama dalis yra perskaičiuojama kiekvieną mėnesį ir patvirtinus VERT, šilumos kaina iki einamo mėnesio 25 d. yra paskelbiama bendrovės interneto svetainėje.

Bendrovės didžiausią šilumos kainos dalį t.y. 82 proc. sudaro šilumos gamybai naudojamo biokuro ir gamtinių dujų kaina, todėl 2022 metais prasidėjus energetikos krizei ir į rekordines aukštumas pakilus visų energetinių išteklių kainoms, smarkiai išaugo ir bendrovės taikoma šilumos kaina.

Lyginant su 2021 metais, vidutinė biokuro kaina 2022 metais padidėjo 131 proc., vidutinė dujų kaina padidėjo 203 proc., todėl vidutinė bendrovės tiekiamos šilumos kaina išaugo 93 proc.

 

Šilumos gamybos įrenginiai ir naudojamas kuras

 

Bendrovės katilinėje instaliuota katilų galia sudaro 15,25 MW, iš kurių 5 MW sudaro biokuras ir 10,25 MW – gamtinės dujos.

Bendrovės pagrindiniai ir didžiausią šilumos kiekį gaminantys katilai (5 MW) yra pritaikyti deginti medienos kilmės biokurą, tačiau esant neigiamai oro temperatūrai, šilumos poreikis išauga iki 8 MW ir daugiau, todėl esamų biokuro katilų galios nepakanka ir trūkstamą šilumos kiekį bendrovė gamina naudodama gamtines dujas.

Nesant Europos Sąjungos (toliau – ES) paramai biokuro katilų keitimui, bendrovė iki šiol neturėjo galimybės atlikti būtinos investicijos į naujų, efektyvesnių biokuro katilų įsigijimą.

Energetikos ministerijai paskelbus apie galimybę 2023 m. gauti ES finansavimą biokuro katilų keitimui, bendrovė ruošiasi teikti paraišką dėl dviejų naujų 3 MW ir 7 MW biokuro katilų su ORC ciklu įsigijimo. Numatoma investicija sieks apie 8 mln. Eur ir bus finansuojama ES ir valstybės investicijų programos (VIP) lėšomis.

Įvykdžius šią investiciją, šilumos gamybos procesas taps efektyvesnis, bendrovė pasigamins elektros energijos savo reikmėms bei turės galimybę atsisakyti gamtinių dujų vartojimo, taip mažindama šilumos kainą vartotojams.

 

Kiti sąskaitos už šildymą dydį lemiantys veiksniai

 

Kiekvieną mėnesį pagal daugiabučio gyvenamojo namo įvadinio skaitiklio parodymus suvartota šiluma butams yra paskirstoma vadovaujantis VERT patvirtintais šilumos paskirstymo metodais, su kuriais galima susipažinti bendrovės internetinėje svetainėje.

Sąskaitos už šildymą dydį lemia ne tik šilumos kaina, bet ir konkretaus pastato šilumos suvartojimas, kuris priklauso nuo lauko oro temperatūros, konkretaus pastato būklės bei tinkamos įvadinių šilumos įrenginių priežiūros.

Pažymėtina, kad bendrovė šilumos energiją tiekia tik iki gyvenamojo namo įvado. Pastato viduje esančius šildymo įrenginius prižiūri gyventojų pasirinktas namo administratorius, kuris yra atsakingas už efektyvų šilumos suvartojimą ir paskirstymą pastate. Netinkamai prižiūrėti ir nesureguliuoti šilumos punktų įrenginiai daugiabučiuose namuose gali būti nepakankamos arba perteklinės šilumos butuose, o taip pat ir didelių sąskaitų už šildymą priežastimi.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šilumos sąskaitų dydžiui didelės įtakos turi daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija. Bendrovės turimais duomenimis, vidutinis 2022 metų gruodžio mėn. šilumos suvartojimas renovuotuose namuose sudaro 15,67 kWh/m² ir yra 48 proc. mažesnis nei šilumos suvartojimas nerenovuotuose namuose, kuris vidutiniškai sudaro 23,26 kWh/m².

 

UAB „Birštono šiluma“ informacija

KĄ DARYTI, KAD ŠILDYMAS BŪTŲ TVARUS, O SĄSKAITOS NEDRASKYTŲ PINIGINĖS?

Straipsnis iš žurnalo „Šiluminė technika“ ( 2022 m. Nr. 3 (Nr. 86) gruodis)

Straipsnį galima paskaityti čia

 

DĖL IŠMETAMŲ DŪMŲ IŠ UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“ KAMINO

UAB „Birštono šiluma“ informuoja, kad 2022 m. rugpjūčio 30 d. buvo atlikti aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai iš biokuro vandens šildymo katilų Nr. 4 ir Nr. 5.

Atlikti tyrimai parodė, kad išmatuotos teršalų koncentracijos neviršija leistinų išmesti į aplinką oro teršalų kiekio (pagal aplinkos apsaugos agentūros, Taršos leidimą, Nr. TL-V.5-4/2014). Išmatuotos teršalų koncentracijos kelis kartus yra mažesnės nei leistinosios:

  • Anglies monoksido – 1218,0 mg/Nm3 (leistina 4000 mg/Nm3);
  • Azoto oksido – 198,9 mg/Nm3 (leistina 750 mg/Nm3);
  • Kietosios dalelės – 107,5 mg/Nm3 (leistina 400 mg/Nm3);
  • Sieros oksidas – <1 ppm (leistina 2000 mg/Nm3).

 

 

UAB „Birštono šiluma“ katilo matavimo protokolas 2022-08 mėn.

 

 

UAB „Birštono šiluma“ informacija

DĖL IŠMETAMŲ DUMŲ IŠ UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“ KAMINO

UAB „Birštono šiluma“ informuoja gyventojus ir kurorto svečius, kad šiomis dienomis buvo atliekami vieno iš dviejų katilinėje esančių biokuro katilų remonto darbai.
Katilinė kūrenama biokuru ir gamtinėmis dujomis, naudoti katilinėje kitą kurą (pvz. mazutą, krosnių kurą) technologiškai nėra įmanoma, todėl biokuro katilo remonto metu, dėl ženkliai išaugusios dujų kainos, šilumos gamybai buvo atsisakyta naudoti gamtinių dujų katilą, o paleistas antrasis biokuro katilas, kuris tarnauja jau daugiau kaip 19 metų.
Siekiant užtikrinti patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą, antrasis biokuro katilas buvo naudojamas maksimalia katilo galia. Dėl per didėlės apkrovos, vykstant kuro degimo procesui kamino išmetami dūmai buvo juodi bei kartais turintys nemalonų kvapą, tačiau nepažeidžiantys gamtosauginių reikalavimų.
2022 m. rugpjūčio 16 d. minėto biokuro katilo remonto darbai buvo baigti ir abu biokuro katilai dirba optimaliu rėžimu, kuris leis užtikrinti išleidžiamų dūmų kokybę.
Atsiprašome kurorto gyventojų ir svečių už patirtus nepatogumus.

 

 

UAB „Birštono šiluma“ administracija