Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:

Kompensacija už būsto šildymą 2022 metais: ką svarbu žinoti?

Nuo 2022 m. dvigubėja valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Taigi, kompensaciją už būsto šildymą gaus daugiau nepasiturinčių šalies gyventojų. Jiems kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (258 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

 

„Nepasiturintys šalies gyventojai papildomos finansinės naštos dėl pabrangusio šildymo neturėtų pajusti, valstybė jiems kompensuos būsto šildymo išlaidas. Šia parama kitais metais galės pasinaudoti ne viena sunkiau besiverčianti šeima ar vienišas asmuo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

 

Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą?

 

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y.  tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.).

 

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

  • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo50 m2;
  • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

 

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 m2 naudingąjį būsto plotą.

 

1 PAVYZDYS. Vienišo pensinio amžiaus asmens pajamos – 489 Eur (vidutinė senatvės pensija turint būtinąjį stažą).

Būsto šildymo  išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

(489 Eur – 387 Eur (3 VRP)) x 10 proc. = 10,20 Eur

Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 10,20 Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50  m2) kompensuojamos. Tad, jeigu vieno gyvenančio asmens sąskaita už būsto šildymą sudaro, pavyzdžiui, 50 Eur, jam būtų kompensuojama 39,80 Eur.

2  PAVYZDYS. 4 asmenų šeima (2 suaugę + 2 vaikai), pajamos – 1066 Eur (2 MMA).

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

((1066 Eur – 25 proc. (neįskaitytina darbinių pajamų dalis) – 1032 Eur (2 VRP x 4 šeimos nariai)) x 10 proc. =  0 Eur

Tai reiškia, kad šeimai už normatyvinį būsto plotą (70 m2) būtų 100 proc. kompensuojamos būsto šildymo išlaidos.

 

SVARBU. Apskaičiuojant pajamas būsto šildymo išlaidų kompensacijai, neįskaitytina darbo užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.), išmoka vaikui (vaiko pinigai).

 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

 

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo?

 

Gyventojai dėl būsto šildymo, taip pat karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę (prašymai priimami ir seniūnijose) arba elektroniniu būdu www.spis.lt

 

Karantino ir ekstremalios situacijos metu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo nepasiturintiems gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) jų turimas turtas nevertinamas.

 

Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą? Vaizdinė informacija

Nuo rugpjūčio 1 d. keičiasi centralizuotai tiekiamos šilumos kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Birštono šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2016–2018 metų faktines sąnaudas, pateiktą šilumos bazinės kainos projektą bei papildomą informaciją, 2021 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.O3E-676 „Dėl UAB „Birštono šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė UAB „Birštono šiluma“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui.

 

Birštono savivaldybės taryba 2021 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. TSE-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo ir Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-217 pripažinimo netekusiu galios“ nustatė šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, kurios įsigalios nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 

Pagal nuo š. m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusias šilumos kainos dedamąsias, sąskaitos vartotojams bus išrašomos už 2021 m. rugsėjo mėn. ir sekančius.

KEIČIASI KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“, įvertinusi UAB „Birštono šiluma“ 2020 m. rugsėjo 7 d. pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektąir atsižvelgusi į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 2021 m. gegužės 31 d. pažymą Nr. O5E-640 „Dėl UAB „Birštono šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. O3E-678 „Dėl UAB „Birštono šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė naujas UAB „Birštono šiluma“ karšto vandens kainos dedamąsias, kurios įsigalios nuo 2021 m. liepos 1 d.

Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji sudarys 0,50 Eur/m3 ir, lyginant su dabar galiojančia (0,69 Eur/m3), mažės 0,19 Eur/m3, todėl karšto vandens kaina vartotojams sumažės 3,39 proc.

Pagal š. m. liepos 1 d. įsigaliojusias karšto vandens kainos dedamąsias, sąskaitos vartotojams bus išrašomos už 2021 m. rugpjūčio mėn.

 

Nauja galimymė atsiskaityti už suteiktas paslaugas

Dėl susiklosčiusių aplinkybių, kai kurios parduotuvės nepriima įmokų už suteiktas paslaugas.

UAB Perlas suteikia Jums  galimybę susimokėti įmokas telefonu.

Tai naujas UAB Perlas projektas

Parsisiuntę „Perlas Go“ programėlę į savo mobiliuosius įrenginius,  Jūs jau rasite visas įmones, beliks tik susivesti savo duomenis, tai pats geriausias būdas neišeinant iš namų susimokėti mokesčius.

Plačiau apie „Perlas Go“ programėlę galima paskaityti čia

 

 

Keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos dedamosios

Vadovaujantis Lietuvos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir 11 dalimis ir Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, UAB „Birštono šiluma“ perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainos dedamąsias.

Perskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos dedamosios patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. O3E-813 „Dėl UAB „Birštono šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams ir Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-180 pripažinimo netekusiu galios“ ir įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Pagal nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusias šilumos ir karšto vandens kainos dedamąsias, sąskaitos vartotojams bus išrašomos už 2020 m. vasario mėn.