Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:
 
 
I. BENDROVĖS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
 
 UAB “Birštono šiluma” viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
 – UAB “Birštono šiluma” prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
 – UAB “Birštono šiluma” mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
 – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas
 
II. KURO IR ENERGIJOS REIKALINGOS ŠILUMOS GAMYBAI PIRKIMAI
 
 – Gamtinių dujų pirkimas
 – Elektros energijos pirkimas
 
III. BENDROVĖS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ (IŠSKYRUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS)
 
IV. BENDROVĖS PLANUOJAMŲ VYKDYTI MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANAI IR PAAIŠKINAMIEJI DOKUMENTAI
 
V. ATASKAITOS
 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-05 10:58


Atgal