Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:
Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) patvirtinti nauji šilumos paskirstymo metodai. Sąskaitosuž 2017 m. rugpjūčio mėn.sunaudotą šilumą gyventojams jau išrašomos pagal minėtus metodus, kuriuose yra esminių pakeitimų

Pirmas pakeitimas – gyventojų sąskaitose atsirado papildoma eilutė su pavadinimu „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu”.

Kaip susidaro „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu” kiekviename name?

Daugiabučiame name visas suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Šį vandens kiekį padauginus iš Komisijos nustatytos šilumos normos vienam kub. metrui vandens pašildyti, gaunamas visas name tą mėnesį sunaudotas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti. Gyventojų (vartotojų) deklaruotą karšto vandens kiekį arba gyventojams dėl tam tikrų priežasčių jo nedeklaravus, tačiau pagal vandens naudojimo normas paskaičiuotą karšto vandens kiekį, padauginus iš Komisijos nustatytos šilumos normos (nustatant karšto vandens kainas) vienam kub. metrui vandens pašildyti, gaunamas gyventojų faktiškai sunaudoto karšto vandens šilumos kiekis. Abiejų šių šilumos kiekių skirtumas ir bus „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu”, kuris pagal Komisijos metodą gyventojams, butų savininkams bus paskirstomas proporcingai buto (patalpų) plotui ir tai matys kiekvienas buto savininkas sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį atskiroje sąskaitos eilutėje pavadinimu „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu”. Šis kiekis,priklausomai nuo rezultato, sąskaitose nurodomas tiek su pliuso, tiek su minuso ženklu.

Antras pakeitimas – šildymo sezono metu kitaip bus skaičiuojamas mokestis už karšto vandens cirkuliaciją („gyvatuką”). Iki šiol šildymo sezono metu kiekvienam butui, kuriame karšto vandens cirkuliaciniame vamzdyje įrengtas „gyvatukas”, buvo priskiriamas Komisijos nustatytas pastovus šilumos kiekis 160 kWh/mėn. Vadovaujantis nauja tvarka, kiekvienam daugiabučiui namui bus suskaičiuotas ir išvestas ne mažiau trijų iš eilės 2017 m. ne šildymo sezono (vasaros) mėnesių metu susidaręs vidutinis šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai. Šis šilumos kiekis konkrečiam namui bus taikomas viso šildymo sezono metu, kiekvieną mėnesį tas pats, iki kiekvieno šildymo sezono pabaigos. Todėl nuo 2017 – 2018 m. šildymo sezono pradžios mokestis už „gyvatuką” kiekvienam daugiabučiam namui bus skirtingas. Pagal Komisijos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus galimi ir kiti mokesčio už karšto vandens cirkuliaciją apskaičiavimo būdai, tačiau vieną iš jų turi pasirinkti kiekvieno konkretaus namo šilumos vartotojai teisės aktų nustatyta tvarka. Jei nepasirenkamas kitas mokesčio už karšto vandens cirkuliaciją apskaičiavimo būdas, gyventojams taikomas šis aprašytas.

Komisija prieš metus patvirtino ir naujas „Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisykles”. Komisijos rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, pasirenka šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, pastato bendraturčiai. Pastato bendraturčiams nepriėmus sprendimo dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo, šilumos paskirstymo metodą, parenka šilumos tiekėjas.

Tiek su anksčiau taikytais, tiek ir su naujais šilumos paskirstymo metodais bei metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt .


Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-31 10:46


Atgal