Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:
Bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita 14 priedas
Būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita 16 priedas
Ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita 4 priedas
Informacija apie šilumos tiekimo sąnaudų viešą paskelbimą
Metinė atskaitomybė pagal šilumos kainų nustatymo metodiką. Bendroji dalis 1,2,3,7,13,17 priedai
Metinė gautų skundų tyrimo ataskaita šilumos tiekimo sektoriui ITT 26 priedas
Nepriklausomo auditoriaus išvada 2018 (RAS)
Nešikliai
Netiesioginių sąnaudų pirminio pasiskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita 9 priedas.
Paslaugų kokybės, veiklos patikimumo ir kiti rodikliai ITT 27 priedas
Sąnaudų paskirstymo ataskaita 15 priedas
Tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita 8 priedas
Ūkio subjekto vadovo raštiškas patvirtinimas 2018
Verslo vienetams priskirto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita 5 priedas

Paskutinį kartą redaguota: 2019-09-09 9:17


Atgal