Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:
Informuojame, kad nuo 2016/2017 m. šildymo sezono pabaigos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šilumos (karšto vandens) vartotojai atsiskaitys su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai palaikyti pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Šilumos tiekėjas (UAB „Birštono šiluma“) paskirsto ir išdalija vartotojams visą atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu išmatuotą šilumos kiekį.

      Ne šildymo sezono metu, daugiabučio namo suvartota šilumos energija skirstoma:    iš įvadinio namo šilumos skaitiklio užfiksuoto suvartoto šilumos kiekio atimamas gyventojų deklaruoto karšto vandens kiekis, kurį padauginus iš 51 kilovatvalandės, apskaičiuojama, kiek namo suvartotos  šilumos energijos tenka karštam vandeniui paruošti. Likęs, įvadinio namo šilumos skaitiklio užfiksuotas šilumos kiekis, ne šildymo sezono metu, yra padalinamas visiems namo butams, kaip mokėjimas už sunaudotą šilumos energijos kiekį cirkuliacijai palaikyti, t.y. už „gyvatuką“.

      Mokestis už „ gyvatuką“ keisis kiekvieną mėnesį, nes kas mėnesį kinta namo suvartotas šilumos kiekis, gyventojų  sunaudotas karšto vandens kiekis bei temperatūra ir kas mėnesį kinta šilumos kaina. Ji  skelbiama mūsų įmonės internetinėje svetainėje.


Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-31 10:35


Atgal