Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:

Mėnesio archyvas: 2022 m. rugsėjo mėn.


DĖL IŠMETAMŲ DŪMŲ IŠ UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“ KAMINO

UAB „Birštono šiluma“ informuoja, kad 2022 m. rugpjūčio 30 d. buvo atlikti aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai iš biokuro vandens šildymo katilų Nr. 4 ir Nr. 5.

Atlikti tyrimai parodė, kad išmatuotos teršalų koncentracijos neviršija leistinų išmesti į aplinką oro teršalų kiekio (pagal aplinkos apsaugos agentūros, Taršos leidimą, Nr. TL-V.5-4/2014). Išmatuotos teršalų koncentracijos kelis kartus yra mažesnės nei leistinosios:

  • Anglies monoksido – 1218,0 mg/Nm3 (leistina 4000 mg/Nm3);
  • Azoto oksido – 198,9 mg/Nm3 (leistina 750 mg/Nm3);
  • Kietosios dalelės – 107,5 mg/Nm3 (leistina 400 mg/Nm3);
  • Sieros oksidas – <1 ppm (leistina 2000 mg/Nm3).

 

 

UAB „Birštono šiluma“ katilo matavimo protokolas 2022-08 mėn.

 

 

UAB „Birštono šiluma“ informacija