Šrifto dydis:
Spalva:
Paveikslėliai:
2018-10-30

Nuo 2018 metų spalio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatos, numatančios privalomą vartotojų atsiskaitymą už šilumą pagal dvinarę šilumos kainą, jei pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.).

Pasirinkti šilumos kainą – dvinarę arba vienanarę visi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai galėjo ir iki šiol, tačiau visi vartotojai kiekvieną mėnesį už šilumą iki šiol mokėjo pagal vienanarę šilumos kainą, ją padauginant iš sunaudoto šilumos kiekio (iki šiol UAB „Birštono šiluma“ negavo nei vieno vartotojo prašymo dėl dvinarės kainos taikymo).

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokamas kiekvieną mėnesį visus metus už tą pačią vidutinę šilumos galią, ją dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies.

Šilumos vartojimo galia nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą, šilumos suvartojimo galia skaičiuojama iš trijų paskutinių metų konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Jei dvinarė kaina būtų pradėta taikyti 2018 metais, vartojimo galia būtų apskaičiuota įvertinus 2015, 2016 ir 2017 metais suvartotos šilumos energijos (pastato/buto šildymui, karšto vandens ruošimui ir karšto vandens temperatūros  palaikymui) vidurkį, dalinant iš metinio valandų skaičiaus (8760 val.). Šilumos suvartojimo galia gali būti apskaičiuota ir vertinant trumpesnį laikotarpį, jei jo metu buvo priimti sprendimai, iš esmės keičiantys šilumos suvartojimą.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį paskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos skaitikliu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.

Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatos įpareigoja nustatyti šilumos kainas taip, kad vartotojui pasirinkus šilumos vienanarę arba dvinarę kainą, mokėjimai už suvartotą šilumą per metus būtų vienodi. Tačiau taikant dvinarę kainą, faktiniai mokėjimai gali svyruoti lyginant su vienanare kaina priklausomai nuo faktiškai suvartoto šilumos kiekio ir praėjusių metų vidurkio skirtumo.

Vartotojų dėmesiui

Vadovaujantis aukščiau minėto Šilumos ūkio įstatymo straipsnio nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai tiekiamą šilumą, bet ir kitą kuro ar energijos rūšį, dvinarę šilumos kainą taikyti yra  privaloma.

Prašome šilumos vartotojų, kurie nėra atsijungę nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir  jų pastate ar bute naudojama alternatyvi energija ar kuro rūšis, apie tai informuoti UAB „Birštono šiluma“, B. Sruogos g. 23, Birštonas, tel. 8 319 65805, el. p. abonentine@birstonosiluma.lt.

Šilumos tiekėjas gavęs informaciją pateiks vartotojui esamos šilumos pirkimo – pardavimo sutarties pakeitimo ar naujos sutarties pasiūlymus.


Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-31 10:50


Atgal