NŠG prašymai

Bendrovė iš NŠG (nepriklausomo šilumos gamintojo) dėl šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų prašymų neturi.

2020 m. balandžio mėn. šilumos tiekėjo šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis sudarė 1444,3 MWh. Iš NŠG šilumos nebuvo pirkta.